Rights of Patients and Their Relatives

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE PATIENT AND THEIR RELATIVES

RIGHTS OF THE PATIENT AND THEIR RELATIVES

Right to Benefit from Services

Patients and their relatives who receive health services have the right to benefit from all services without discrimination of language, religion, race, gender, sexual orientation, economic and social status.

Our patients and their relatives have the right to receive information about the diagnosis and treatment services offered and how to access these services.

Right to Information and Approval

Our patients;

 • If they are conscious, the medical interventions proposed by themselves or their appointed, if unconscious, through their legal representatives, and the potential risks or benefits of each intervention,
 • Alternatives to the proposed initiatives,
 • He has the right to receive full information about the complications that may develop as a result of being untreated and his health status in a language and method that he can understand.
 • Our patients have the right to receive a written copy of all their medical records, if they submit their request in writing.
 • Our patients have the right to decide or reject the treatment to be applied after being informed about the risk of serious side effects, risk of death, problems with convalescence, and treatment outcome. If our patients use this right, they are deemed to have accepted that they have ‘approved’ the procedures to be performed.
 • Patients who refuse the recommended treatment are not deprived of other care and treatment opportunities of the institution.
 • Our patients have the right to receive information about the correct evaluation and treatment of the disease they are complaining about.
 • Our patients and their families (relatives) have the right to receive information about donating organs and other tissues.
 • Our patients have the right to receive clear information about the hospital mission.

Right to Refuse and Stop Planned Treatment

Our patients have the right to refuse the recommended treatment. In case of rejection of the treatment, the possible consequences are explained by the physician and a written document is obtained showing that it is understood. If our patients refuse treatment with a document, they are dismissed from our hospital. Our patient, who previously refused treatment but applied to our hospital again, has the right to receive the necessary medical care and treatment.

Right to Communication

Our patients with language (Language) problems have the right to request an interpreter who will understand their own language during their treatment.

The Right to Recognize, Select and Change Personnel

Our patients have the right to know, choose and change the identities, duties and titles of the doctor, nurse and other health personnel responsible for their own treatment.

The Right to Choose and Change the Organization

Our patients have the right to choose and change the health institution and organization, provided that the procedures and conditions stipulated by the health legislation to which they are subject are complied with.

Right to Privacy

 • Our patients have the right to refuse to talk to or see people who are not directly related to their treatment, including visitors.
 • Our patients have the right to request environments that will provide visual and auditory confidentiality at all points of service.
 • Our patients have the right to request additional security if they wish, provided that they pay the price.
 • Our patients have the right to protect the confidentiality of their medical information even after death. This information is disclosed to the relevant authorities in line with the express consent of the patient or his/her heirs or court decision. Unless there is a medical necessity and permission, our patient has the right not to give information about his private and family life, for whatever reason.

Right to Respect

Our patients always have the right to be treated in a respectful and friendly environment by protecting their personal reputation under all circumstances.

Right to Consultation

The patient has the right to request a consultation with a specialist from a different branch, if he/she requests and accepts the additional payment.

Right to Request a Second Opinion

The patient has the right to receive information about his/her health status from another physician working in the same branch other than the physician who is dealing with the treatment.

The Right to Fulfill One’s Religious Duties

Our patients have the right to benefit from religious services within the framework of hospital rules.

To the extent possible, a religious officer has the right to be brought in line with the patient’s religious needs at the request of the patient and/or relative.

Right to Security

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde refakatçi ve ziyaretçi bulundurma hakkına sahiptirler.

Şikayet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hastalarımız,şikayette bulunma,şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptirler.

Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

Hastalarımız tedavi öncesinde tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

Hastalarımız, tanı konulması işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine özgü kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

HASTA ve YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

Bilgi Verme

Hasta yakınmaları, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak ve ayaktan herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullanıldığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.

Önerilere Uyma

 • Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakımını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
 • Hasta ve tedavisi ve ilaçlar ile ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri hekimine sormalıdır.Planlanan Tedaviyi Reddetme
 • Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmek ile doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

 • Hastalarımız ve yakınları, sağlık kuruluşumuzun kurallarına uymak ve uygulamak ile sorumludur.
 • Hasta; randevusunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

Saygı Gösterme

 • Hastalarımız ve yakınları, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunmamalıdır.
 • Hastanemiz içinde hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemizin kurallarına uymalıdır.

Enfeksiyon Kontrol

Hasta ve yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemlere uymaktan sorumludur.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

 • Daha önce farklı bir kurumda bulaşıcı hastalık teşhisi koyulan hasta, durumunu hekimine bildirmek ile sorumludur.
 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin taburcu olmasında sakınca olmadığını gösteren izin belgesi olmadıkça, hastaneden taburcu olmayı talep etmemelidir.

Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluluğu vardır.

Hasta Ziyaretçisi

Our patients are responsible for accepting as few visitors as possible at the same time, not bringing food or drink, not using other patients’ belongings, and complying with hospital visiting hours.

Responsibility for Not Making Improper Requests

Our patients should not demand the administration or application of any medication that is not considered appropriate by the authorized physician and is not included in the treatment plan.